• Kinderzangles

  De docent van Het VocaalAtelier, Patricia, is gespecialiseerd in kinderzang. Jarenlang heeft ze met kinderkoren gewerkt, kinderproducties gedaan, zangles aan kinderen en jeugd gegeven en zich verdiept in kennis over de kinderstem.

  Het VocaalAtelier geeft zangles aan kinderen in de basisschool leeftijd vanaf groep 1 en 2. Alle leerdoelen uit het reguliere muziekonderwijs komen in de lessen aan bod via het zingen. De kinderen leren de stem, muzikaliteit en gehoor te ontwikkelen en leren de stem op een goede manier belasten: hoog zingen, twang gebruiken, liedjes instuderen en interpretatie.

  Om kinderen muzikale vaardigheden (AMV) zoals ritme, van blad zingen en basisbegrippen te leren gebruikt Patricia de methode Nachtegaal. Een methode speciaal voor kinderen geschreven door Caro Kindt van de koorschool Nieuw Vocaal Amsterdam.
  Deze mogelijkheid wordt geboden aan leerlingen van Het VocaalAtelier, het is niet verplicht. Als kinderen later iets willen doen in de muziek en met hun zang is het waardevol erin te investeren en zeker aan te bevelen.

  Heeft uw kind last van heesheid en wil u hem/haar toch zangles geven? Het VocaalAtelier weet hoe daar mee om te gaan en werkt samen met een logopedist. Zou u dat wensen kunnen we met deze gezamenlijke inspanning uw kind een nieuwe spreek- en zangtechniek aanleren zodat heesheid en andere stemproblemen zullen gaan verdwijnen.

  Het op jonge leeftijd een goede zangtechniek aan te leren is een waarborg voor het op latere leeftijd kunnen voortzetten van hobby of beroep als zanger(-es) of spreker.