• Tarieven

 • Tarieven jonger dan 21 jaar

  Privé les

  1 uur privéles € 42,-

  45 minuten privéles € 36,-

  30 minuten privéles € 30,-

  10 lessenkaart privéles 1 uur € 450,-

  Losse les 1 uur € 45,-

  Groepsles kinderen 50 minuten

  2 kinderen € 25,- per persoon per les

  3 kinderen € 18,- per persoon per les

  4 kinderen € 15,- per persoon per les

  Noot
  Om in aanmerking te komen voor het tarief voor jongeren tot 21 jaar eist de belastingdienst dat Het VocaalAtelier de leeftijd kan aantonen middels een kopie ID/paspoort (het BSN nummer moet onleesbaar zijn gemaakt) Educatie aan personen jonger dan 21 jaar is namelijk vrijgesteld van BTW.

  Het tarief voor een proefles is het tarief van 1 uur + 15 euro (zie de algemene lesvoorwaarden). Een proefles duurt altijd 1 uur. 

 • Tarieven ouder dan 21 jaar

  Privé les

  1 uur privéles € 47,-

  45 minuten privéles € 42,-

  30 minuten privéles € 37,-

  10 lessenkaart privéles 1 uur € 470,-

  Losse les 1 uur € 50,-

  Groepsles volwassenen 1 uur

  2 personen € 28,- per persoon per les

  3 personen € 19,- per persoon per les

  Groepsles volwassenen 1,5 uur

  3 personen € 27,- per persoon per les

  4 personen € 20,- per persoon per les

  5 personen € 16,- per persoon per les

  Noot
  Genoemde prijzen voor leerlingen ouder dan 21 jaar zijn inclusief 21% BTW

  Het tarief voor een proefles is het tarief van 1 uur + 15 euro (zie de algemene lesvoorwaarden). Een proefles duurt altijd 1 uur. 

 • Vrouwen Vocaal Ensemble

  Deelname kost € 15,- per repetitie. Mogelijkheid is te betalen in één keer (€ 450,-) of in 5 termijnen van € 90.-

  Actieve zangleerlingen VocaalAtelier zingen mee voor een gereduceerd tarief van € 10,- per repetitie (of in 5 termijnen van € 60,00)

  Noot
  Prijzen Vrouwen Vocaal Ensemble zijn inclusief 9% BTW per 1-1 2019

   

 • Koren en groepen

  Koorscholing / coaching / workshop € 55,- per uur

  Remplaçant Sopraan € 49,- per uur

  Vervangen koordirigent: hetzelfde tarief als de vaste dirigent met een minimum van € 50,- per uur

  Partijrepetities € 50,- per uur

  Noot
  De prijzen voor koren en groepen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten:
  Alle scholing en educatie 21% BTW; concert 9% BTW; voorbereidingstijd 35%; reisuren 50% reistijd en vergoeding van € 0,19 per kilometer.
  Eventueel ook: materiaalkosten (Lax-Vox); bladmuziek. Alles in overleg.

 • Educatie (onderwijs)

  Losse lessen en workshops op scholen en onderwijsinstellingen: € 55,- per uur.

  Serie lessen (totaal minimaal 10 klokuren / 600 minuten) € 46,- per uur.

  Noot
  Tarieven zijn exclusief 35% voorbereiding; reisuren 50% reistijd; € 0,19 per kilometer; conform advies Nederlandse Toonkunstenaarsbond 2018 

  Educatie aan erkende onderwijsinstellingen is BTW vrijgesteld als het gaat om:

  • wettelijk geregeld onderwijs
  • algemeen vormend onderwijs
  • beroepsonderwijs
  • kunstonderwijs

  Is er geen sprake van een door de belastingdienst vrijgestelde onderwijsinstelling dan wordt 21% BTW bovenop het tarief gerekend.

  Tarieven educatie worden geïndexeerd op 1 januari en per die datum doorberekend. 
  Wijziging in hoogte BTW wordt vanaf ingangsdatum doorberekend.

  Let op: Kinderkoren worden niet als educatie beschouwd maar als hobby en zijn BTW plichtig! Zangles aan minderjarigen is educatie en is dus BTW vrijgesteld.