Belten: hoe kan je verstandig belten?

Thema artikel: Belten

Hoe kan je verstandig belten?

Uit leergierigheid ben ik een studiedag Belting gaan volgen bij Alberto ter Doest. Ik bleek al erg gemakkelijk te kunnen belten en doceer het inmiddels ook regelmatig. Een goede update van mijn kennis en vaardigheden is belangrijk, dus op naar Amsterdam en bij Alberto in de leer.

Wat wel en niet te doen om te belten

Belting (belten) spreek je het meest gemakkelijk aan vanuit de roepstem. Belangrijk is dat niet te luid te doen, of met teveel druk, maar juist zachter en met heel veel scherpte. De roepstem aanspreken is dus niet zo hard mogelijk roepen! Belting is een luide, scherpe, middenhoge manier van zingen in modus 1 (borststem). Voordat je iets met belting kan is het belangrijk twang te oefenen. Twang spreekt het makkelijkst aan iets boven de spreekstem door scherpe klinkers tot klinken te brengen. Scherpte in de klank maken doe je met het strottenklepje, en dat voel je bijna niet, maar je hoort het wel heel duidelijk door het scherper worden van de klank. Afgaan op de klank is dus het belangrijkste: luister naar de scherpte.
Twang klinkt heel luid doordat hoge frequenties worden versterkt en niet door luid te zingen. Dat laatste is voor iedereen die begint een valkuil: als de scherpte wegvalt gaan we ons inspannen voor luidheid en loop je het risico op constrictie (spanning in het keelgebied). Sowieso als we ons met belting teveel inspannen loop je de kans op constrictie. Om dat te voorkomen moet je de klinker hoorbaar scherper van kleur maken en het juist minder luid doen.

Oefeningen om belting te leren

belten
Alberto ter Doest

Tijdens de studiedag Belting heeft Alberto een prachtige opbouw van oefeningen met ons gedaan die ervoor zorgen dat je als vanzelf hoger gaat en als vanzelf op verschillende klinkers beter gaat twangen. Als je twang zonder belt oefent is het toegestaan (zelfs de bedoeling) om naar modus 2 over te schakelen en dat is grappig, want dan leer je tegelijkertijd de High-Belt. Belten boven een Es5 kan bij vrouwen eigenlijk niet. Vrouwen zitten boven de Es5 altijd in modus 2, maar door de scherpte in de hoogte toe te voegen is het verschil met belt niet te horen. En dan kan ik als hoge sopraan makkelijk zeggen dat ik hoog kan belten, want ik ben helemaal thuis in het zingen in modus 2, de kunst voor klassieke sopranen is dus modus 2 scherp te maken. Voor degene die niet gewend zijn in de kopstem (modus 2) te zingen is het belangrijk dat als eerste te leren en te leren een mooie overgang van modus 1 (borststem) naar modus 2 te creëren. Dat doe je door veel scherpte te houden en iets zachter (en scherper) te worden als je naar modus 2 gaat, Je krijgt dan een hele mooie belt-like overgang.

Scherpe klinkers

Grappig is dat we in de belt workshop natuurlijk belting hebben geoefend en dat dit op zichzelf niet het lastigste bleek. Het houden van de scherpte op alle klinkers, het voorkomen van constrictie en en een mooie register overgang maken bleek heel wat lastiger, al is wat er gebeurt per persoon verschillend. Belting oefen je vanuit de roepstem en tussen Es4 en maximaal Es5 voor vrouwen. Een gecombineerde ademhaling (die hoger zit dan bij klassieke zang normaal is) is belangrijk. De kin mag iets omhoog tijdens het belten, de lichaamshouding is bij belting namelijk anders dan bij klassiek. Abspannen en laag inademen (zoals bij klassieke zang de gewoonte is) is bij belting niet handig. De oefeningen starten iets boven spreekstem en blijven in het begin onder de C5 tot maximaal Es5. Blijf altijd in de roepstem (borststem / modus 1). Begin met een oefening in een kleine omvang, wissel scherpe klinkers af, en wordt niet te luid op de hogere noten.

Niet te luid

Thema artikel: Belten, hoe kan je verstandig beltenDat je niet luid mag zingen heeft te maken met het teveel aan ademdruk dat je dan creëert. Er is echt wel ademdruk hoor, dat is ook nodig om in modus 1 te blijven, maar niet teveel omdat dat de stem belast wordt door teveel druk, het zingen zwaar gaat aanvoelen, en de grote kans op constrictie. Luidheid in het belten is dus te vinden in het toepassen van de scherpte (twang).
Klankkenmerken van belting zijn luid, helder, scherp en oraal. Het is altijd middenhoog en in modus 1. Niemand belt de hele tijd, het zijn altijd kleine stukjes terwijl het door de scherpte wel klinkt als de hele tijd. Bij Hello van Adele is goed te horen dat ze belting met verschillende andere karakters afwisselt. Als je (te) zacht gaat zingen voor belting (en de ademdruk wat afneemt) dan schakel je gemakkelijk over naar bijvoorbeeld speech in modus 1 of naar falsetto of legit in modus 2. Dat is zijn vocale / muzikale keuzes die je kan maken.

Er is heel veel over te vertellen, maar nu is het tijd om te doen. Wil je weten of je dit kan? Heb je vragen? Ik beantwoord ze graag!