• Het VocaalAtelier

  Patricia Smulders (BA) Bachelor of Arts, is meervoudig gediplomeerd. Ze is docent zang, koordirigent, docent (school-)muziek, docent muziek op schoot® en heeft een diploma van Estill Voice International. Ze schoolt zich voortdurend bij op het gebied van koordirectie en zangmethodiek. Ze werkt als: sopraan; docent zang en koordirigent. Daarnaast treed ze op als koorcoach en workshopleider.

  Docent Zang
  Patricia heeft solozang gestudeerd bij Xenia Meijer en bij Maria Acda. Methodiek heeft ze gestudeerd bij Cora Peeters en Alberto ter Doest.
  Patricia behaalde het diploma Hoofdvak Solozang door het geven van een gevarieerd soloprogramma met aan de piano Ben-Martin Weijand. De afstudeerscriptie had als onderwerp: ‘zangles aan koorzangers’.
  Patricia geeft sinds 2006 zangles bij Het VocaalAtelier en geeft geregeld zanglessen op de Musicalschool van het CKE en bij Fontys Hogescholen

  Docent Muziek
  Patricia is gediplomeerd Docent Muziek en heeft gestudeerd bij Hans van den Brand en Wil Barten. Tijdens de studie heeft Patricia 4 jaar het vak solozang bij Hans Smout en Marianne Klep afgesloten met een soloconcert. De afstudeer scriptie behandelde de muzikale en vocale ontwikkeling van kinderen.
  Ze heeft als vakleerkracht muziek een aantal jaren gewerkt in het speciaal onderwijs en op het CKE. Bij Kunstfactor/Unisono heeft Patricia 10 jaar lang gewerkt als landelijk coördinator voor zingen met kinderen op kinderopvang en het basisonderwijs en als vooronderzoeker cultuureducatie.

  Koordirectie
  Momenteel volgt Patricia aan het HKU de 1-jarige studie Koordirectie voor vakmusici. In 2020, tijdens de lockdown, is Patricia gestart met het nemen van online privélessen koordirectie bij Annemiek van de Ven. Daarvoor, in 2018 én 2019, volgt ze in het Verenigd Koninkrijk de koordirectie summerschool onder leiding van Amy Bebbington, koordirigent en doctor of Musical Arts. In 2018 behaalt ze het certificaat van de Post HBO (applicatie-) opleiding Koordirectie op de Academy of Music en Performing Arts van Fontys. Drie maal volgt ze de Kurt Thomascursus voor koordirigenten: level B, C én in 2021 niveau 1 voor muziekprofessionals.
  Patricia heeft gedurende 10 jaar enkele vaste koren en 2 kinderkoren geleid. Patricia leidt momenteel het Gestels Vocaal Eensemble en het vrouwen projectkoor en werkt af en toe als plaatsvervangend dirigent.
  Lees meer over dirigent Patricia

  Estill Voice
  Patricia heeft het diploma ‘Estill Voice International’s Certificate of Figure Proficiency (CFP)’ behaald door het succesvol doen van het Estill Voiceprint examen. Ze heeft het CFP examen gedaan bij Alberto ter Doest en training gehad van Anja Kwakkestein, Alberto ter Doest en Marleen van Dijk. 
  De Estill Voice methode kent een aantal zeer praktische handvatten die als vanzelfsprekend geïntegreerd worden in de zanglessen, bij koren en koorcoaching.

  Lax Vox
  Patricia is via Alberto ter Doest in aanraking gekomen met Lax Vox en is zich er daarna in gaan verdiepen. Na enkele specialisatie cursussen biedt Patricia Lax-Vox aan de leerlingen van Het VocaalAtelier en koren aan. In het blog op deze website staan een aantal artikelen over Lax-Vox.

  Methodiek
  Bij het in 2015 opgerichte Universal Voice Institute van stemcoach, trainer en onderzoeker Alberto ter Doest heeft Patricia in oktober 2015 de allereerste workshop van UVS Level 1 gevolgd. In mei 2016 volgt ze de allereerste level 2. Het is een zeer praktische methode met veel handvatten die tot een betere klank en techniek leiden. Daarom krijgt UVS een vanzelfsprekende plaats in de zanglessen die Patricia geeft aan haar leerlingen en koren. Regelmatig volgt Patricia trainingen van Alberto en de vaardigheden te verbreden en up to date te houden. Ook heeft ze voordat ze examen deed twee maal de level 1 en 2 cursussen gedaan van Estill Voice en methodieklessen en methodiekcursussen gevolgd bij collega Anja Kwakkestein. 

  Senioren zang
  Sinds een aantal jaren verdiept Patricia zich in de ouder wordende stem en zich aan het specialiseren in het begeleiden van zangers van 50 jaar en ouder met een veranderende stem. Door een veranderende hormoonhuishouding, het stug worden van kraakbeen, het verminderen van het volume van spieren en weefsels en het minder stevig worden van spieren en weefselbanden is het nodig de zangtechniek aan te passen. Met als doel de klankleur te bewaken en verlies van flexibiliteit en hoogte te beperken. 

  Diploma's
  Patricia Smulders is afgestudeerd in de hoofdvakken 

  • Solo zang (BA)
  • Schoolmuziek (docent muziek) (BA)
  • Koordirectie (post-HBO) 
  • Docent muziek op schoot® (post-HBO)
  • Certificate of Figure Proficiency (CFP) van Estill Voice International