• Lax Vox

  Lax Vox is voor iedereen die zijn stem gebruikt: sprekers als zangers.
  Het heeft een zeer positief effect op de klankkleur, draagkracht en belastbaarheid van de stem en is effectief is bij mensen die knijpen en spanning in het hals- keelgebied ervaren.

  Vooral zangers of sprekers die regelmatig stemproblemen zoals heesheid hebben is het een heel goed hulpmiddel.

  Lax Vox is een hulpmiddel dat door vele professionele zangers wordt gebruikt bij het onderhoud van de stem, het opwarmen en de cooling-down bij intensief gebruik, zoals bij concerten en repetities.

  Wat is Lax Vox
  Lax Vox wordt ook wel: ‘Voice Therapy’ of ‘stem therapie’ genoemd. Met een speciale flexibele slang blaas je bubbels in een flesje water. Bij het blazen maak je geluid en doe je stemoefeningen. Door de weerstand die het bubbelen in het water veroorzaakt, leren de stembanden met een betere ademdruk en ademstroom geluid te produceren. Op die wijze leer je zingen zonder stemproblemen én een betere klankkwaliteit ontwikkelen.


  Het effect van Lax Vox

  • Kern in de stem verbeteren: meer glans
  • Verbeterde draagkracht
  • Minder drukken
  • Helderheid ontwikkelen
  • Hoogte ontwikkelen
  • Laagte ontwikkelen, ook al zing je niet vaak laag is het goed die wel te ontwikkelen
  • Langer zingen op één adem en adem beter verdelen
  • Zingen met meer ruimte in de stemweg, een minder geknepen klank
  • Stemklachten door overbelasting zoals heesheid kunnen worden verbetert en zelfs helemaal verdwijnen
  • Belastbaarheid van de stem wordt vergroot

  Lax Vox wordt door logopedisten gebruikt als methode om van stempoliepen te genezen. Heb je poliepen of knobbels dan kan je met Lax Vox de zangstem weer in conditie krijgen en de stem een gezonde manier weer gaan gebruiken. In dat geval wel graag in overleg met de logopedist / arts.