Emma Kirkby

In Eindhoven de masterclass van Emma Kirkby bijgewoond. Leuke vrouw en leerzame tips. Tip 1 van Emma: laat de diftongen van de Engelse taal horen. Tip 2: maak hoorbare medeklinker-clusters. Wat betreft Dido’s Lament zegt zij: het maakt niet uit of je sopraan of mezzo bent, in die tijd keek men daar niet specifiek naar. Zing het stuk en laat de muziek klinken.