• Dankzij nieuwe wetgeving is het sinds kort toegestaan voor bond en belangenvereniging om tariefafspraken te maken voor ZZP’ers in de cultuur. De Nederlandse Vereniging voor Zangpedagogen (NVZ) heeft in samenspraak met andere muziek-beroepsverenigingen en de Kunstenbond op basis van die gelegenheid een richtlijn vastgesteld. Zelfstandige docenten zijn altijd vrij om eigen tarieven te hanteren, maar het vaststellen van een richtlijn heeft de bedoeling een norm voor eerlijke tarieven voor te stellen, voor de expertise van zelfstandige muziekdocenten en muzikanten.

  Uitgangspunt van de tariefafspraken is 150% van het CAO loon. Nu ontvangt een ZZP’er als men zich laat inhuren vaak hetzelfde tarief (of minder) dan het bruto CAO uurtarief van een werknemer met hetzelfde werk. Maar de ZZP’er heeft niet dezelfde loon gerichte voorzieningen en arbeidsvoorwaarden als een werknemer, én mag vaak niet onderhandelen. Daarnaast maakt onderlinge concurrentie (en subsidies) dat de ZZP tarieven niet met de inflatie mee stijgen, maar juist dalen. Met andere woorden: men gaat snel een paar euro onder het tarief van een ander zitten om een opdracht te krijgen.
  Uitgangspunt van het toestaan van de tariefafspraken is dat een ZZP’er een bestaan moet kunnen opbouwen dat vergelijkbaar is als een werknemer in loondienst met hetzelfde werk.

  Richtlijn tarieven

  Privédocenten: € 53,- per uur (= € 64,13 incl BTW)
  Muziekeducatieprojecten per uur met een minimum van 3 uur: € 58,- (= € 70,81 incl BTW)
  Bron: Kunstenbond januari 2021

  Opbouw uurtarief

  Het is natuurlijk zo dat niet alleen het contactuur met de leerling (de les) het tarief bepaalt. Als zelfstandig docent is men met veel meer bezig om de leerling een kwalitatief hoogstaande les te geven. Daarom geef ik hieronder een lijst met activiteiten weer die onderdeel uitmaken van het werk, en dus mede het uurtarief . Het gaat dan voornamelijk om werktijd buiten het contactuur (de lestijd) om en kosten die gemaakt worden om een bedrijf te voeren.
  Bij ZZP’ers is het werk buiten de contacturen met de leerling grotendeels onzichtbaar, maar als je in loondienst werkt dan weet je van de bijkomende taken die je gewoon in werktijd doet. Een voorbeeld daarvan is emailverkeer, collegiaal overleg, vergaderingen en cursussen.

  Opbouw uurtarief, waar heb ik het dan over?

  Werkzaamheden, uren, kosten en middelen die buiten de contacturen gemaakt worden voor:

  Communicatie

  Email, informatie schrijven, website, werving, flyers en promotie, professionele socialmedia, facturen, roosters, leerling-administratie, planning en afspraken.

  Professionaliteitsbevordering

  Bijscholing en cursussen, (privé-)les, abonnementen, lezen, netwerken, overleg, studiedagen en conferenties. Lidmaatschap bij vakgroep en bond. Maar zeker ook alle voorbereidingen en informatie opdoen voor specifieke vraagstelling van leerlingen.

  Overhead

  Boeken, (nieuwe) bladmuziek, (kantoor-) materiaal, computer (aanschaf, onderhoud, software en programma’s) app’s, BTW en belastingen, externe adviseurs (administrateur, websiteonderhoud, instrument onderhoud), maandelijkse en jaarlijkse financiële administratie, urenregistratie, huishoudelijke taken (schoonmaken en luchten), en alle kleine dingen die nodig zijn om een bedrijf te voeren.
  Nieuw is alles wat nodig is in verband met een veilige omgeving vanwege de corona crisis.

  Arbeidgerelateerde voorzieningen

  Pensioen opbouw
  Financiële reserve opbouwen voor vakantie en ziekte (plm. 2 mnd)
  Financiële reserve aanhouden voor ziekte en afwezigheid van ingeroosterde leerlingen
  Zakelijke verzekeringen voor: aansprakelijkheid, inboedel, instrumenten, arbeidsongeschiktheid
  NB. Particuliere verzekeringen dekken niet: diefstal/vernieling van zakelijk aangeschafte zaken (bv. computer, instrumenten en praktijkinventaris); ongevallen tijdens werktijd.

  Lees mijn expertise ontwikkeling eens! om een indruk te krijgen van wat ik allemaal doe aan kwaliteitsbevordering om de zanglessen voor mijn leerlingen interessant en van goede kwaliteit te houden en mijn kennis en vaardigheden als professional up-to-date te houden.

  Geïnteresseerd in een zangles? VocaalAtelier en zangles

  Tarieven VocaalAtelier

  Onderbouwing

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zet in zijn document Leidraad en Tariefafspraken ZZP’ers letterlijk (pag.3): “de ACM zal geen boetes opleggen voor afspraken tussen en met ZZP’ers die een bestaansminimum voor ZZP’ers beogen te waarborgen. De afgesproken minimumtarieven mogen niet op een hoger niveau liggen en geen breder toepassingsbereik hebben dan vereist is om in het noodzakelijk levensonderhoud te voorzien”. Document van 26-11-2019.