• Tarieven

 • Zangles jonger dan 21 jaar

  Privé les

  1 uur privéles € 52,-

  30 minuten privéles € 30,-

  10 lessenkaart privéles 1 uur € 520,-

  Losse les 1 uur € 55,-

  Groepsles kinderen/jongeren 50 minuten

  2 kinderen € 30,- per persoon per les

  3 kinderen € 23,- per persoon per les

  4 kinderen € 18,- per persoon per les

  Noot
  Om in aanmerking te komen voor het tarief voor jongeren tot 21 jaar eist de belastingdienst dat Het VocaalAtelier de leeftijd kan aantonen middels een kopie ID/paspoort (het BSN nummer moet onleesbaar zijn gemaakt) Educatie aan personen jonger dan 21 jaar is namelijk vrijgesteld van BTW.

  Het tarief voor een proefles is het tarief van 1 uur + 15 euro (zie de algemene lesvoorwaarden). Een proefles duurt altijd 1 uur. 

 • Zangles ouder dan 21 jaar

  Leerlingen die in september/oktober 2021 het lescontract van 2020 voortzetten betalen hetzelfde tarief als op hun 2020 contract. 

  Privé les

  1 uur privéles € 58,-

  30 minuten privéles € 34,-

  10 lessenkaart privéles 1 uur € 600,-

  Losse les 1 uur € 60,-

  Groepsles volwassenen 1 uur

  2 personen € 34,- per persoon per les

  3 personen € 25,- per persoon per les

  Groepsles volwassenen 1,5 uur

  3 personen € 40,- per persoon per les

  4 personen € 30,- per persoon per les

  5 personen € 20,- per persoon per les

  Noot
  Genoemde prijzen voor leerlingen ouder dan 21 jaar zijn inclusief 21% BTW

  Het tarief voor een proefles is het tarief van 1 uur + 15 euro (zie de algemene lesvoorwaarden). Een proefles duurt altijd 1 uur. 

  Met deze tarieven zit ik iets onder de adviestarieven. Zie Tarieven en tariefafspraken culturele sector

 • Koren en groepen (volwassenen)

  Tarief koordirectie per repetitie van 2 uur: € 180,- all in, exclusief reiskosten € 0,19 km. 

  Koorscholing / coaching / workshop van 1 uur € 99,- all in, exclusief reiskosten € 0,19 km. 

  Noot
  All In is een brutobedrag inclusief voorbereidingstijd en btw (21% btw: scholing, vervanging en repetities; 9% btw: concert en voor bereidende repetities).

  1 Wettelijk criterium 9% btw tarief: Patricia is actief als uitvoerend musicus tijdens concert (als dirigent OF zanger) en is tijdens de voorbereidende repetities in dezelfde hoedanigheid werkzaam. 

  Voor opdrachten van meerdere sessies koorscholing / coaching / workshop is een kortingsregeling bespreekbaar.

  Reiskosten en eventuele inkoop Lax Vox slangen worden bovenop tarief berekend.

 • Educatie (onderwijs)

  Lessen en workshops op scholen en onderwijsinstellingen: € 58,- per lesuur, met een minimum van 3 lesuren in 1 serie. Conform de adviestarieven van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond 2021. 

  Noot
  Tarieven zijn exclusief 35% voorbereiding; reistijd; € 0,19 per kilometer.

  Educatie aan erkende onderwijsinstellingen is BTW vrijgesteld als het gaat om:

  • wettelijk geregeld onderwijs
  • algemeen vormend onderwijs
  • beroepsonderwijs
  • kunstonderwijs

  Is er sprake van een NIET door de belastingdienst vrijgestelde onderwijsinstelling dan wordt 21% BTW bovenop het tarief gerekend.

  Tarieven educatie worden geïndexeerd op 1 januari en per die datum doorberekend. 

  Let op:
  Kinderkoren worden door de nederlandse wet als een hobby aangemerkt zijn dus BTW plichtig!
  Educatie aan minderjarigen, zoals zangles en koorscholing, wordt wel als educatie aangemerkt en is dus van BTW vrijgesteld.