• Tarieven

 • Tarieven jonger dan 21 jaar

  Privé les

  1 uur privéles € 47,-

  45 minuten privéles € 42,-

  30 minuten privéles € 38,-

  10 lessenkaart privéles 1 uur € 500,-

  Losse les 1 uur € 50,-

  Groepsles kinderen/jongeren 50 minuten

  2 kinderen € 30,- per persoon per les

  3 kinderen € 23,- per persoon per les

  4 kinderen € 18,- per persoon per les

  Noot
  Om in aanmerking te komen voor het tarief voor jongeren tot 21 jaar eist de belastingdienst dat Het VocaalAtelier de leeftijd kan aantonen middels een kopie ID/paspoort (het BSN nummer moet onleesbaar zijn gemaakt) Educatie aan personen jonger dan 21 jaar is namelijk vrijgesteld van BTW.

  Het tarief voor een proefles is het tarief van 1 uur + 15 euro (zie de algemene lesvoorwaarden). Een proefles duurt altijd 1 uur. 

 • Tarieven ouder dan 21 jaar

  Privé les

  1 uur privéles € 53,-

  45 minuten privéles € 47,-

  30 minuten privéles € 42,-

  10 lessenkaart privéles 1 uur € 555,-

  Losse les 1 uur € 59,-

  Groepsles volwassenen 1 uur

  2 personen € 32,- per persoon per les

  3 personen € 25,- per persoon per les

  Groepsles volwassenen 1,5 uur

  3 personen € 25,- per persoon per les

  4 personen € 20,- per persoon per les

  5 personen € 16,- per persoon per les

  Noot
  Genoemde prijzen voor leerlingen ouder dan 21 jaar zijn inclusief 21% BTW

  Het tarief voor een proefles is het tarief van 1 uur + 15 euro (zie de algemene lesvoorwaarden). Een proefles duurt altijd 1 uur. 

 • Koren en groepen

  Koorscholing / coaching / workshop € 65,- per uur (ex. btw)

  Remplaçant koor sopraan € 55,- per uur (ex btw)

  Vervangen koordirigent: hetzelfde tarief als de vaste dirigent

  Partijrepetities € 65,- per uur (ex.btw)

  Noot
  De prijzen voor koren en groepen zijn exclusief btw en bijkomende kosten:
  Alle scholing, vervanging en repetities 21% btw;  Concert (en bijkomende repetities) 9% btw1; Voorbereiding 35%; Reistijd ½ van reistijd; Reiskosten € 0,19 p. km. 

  1 Wettelijk criterium 9% btw tarief wordt gehanteerd. Namelijk: Patricia is actief als uitvoerend musicus tijdens concert (als dirigent OF zanger) en is tijdens de repetities vooraf in dezelfde hoedanigheid werkzaam. 

  Voor opdrachten van meerdere sessies is een kortingsregeling bespreekbaar.

  Let op: Tot 1 juli 2020 reken ik geen BTW door aan koren en groepen (wel 35% voorbereiding; ½ reistijd én € 0, 19 p.km.). Dus grijp de kans...

 • Educatie (onderwijs)

  Losse lessen en workshops op scholen en onderwijsinstellingen: € 65,- per lesuur.

  Serie lessen (8 lesuren) € 50,- per lesuur.

  Noot
  Tarieven zijn exclusief 35% voorbereiding; reisuren 50% reistijd; € 0,19 per kilometer; conform advies Nederlandse Toonkunstenaarsbond 2018 

  Educatie aan erkende onderwijsinstellingen is BTW vrijgesteld als het gaat om:

  • wettelijk geregeld onderwijs
  • algemeen vormend onderwijs
  • beroepsonderwijs
  • kunstonderwijs

  Is er geen sprake van een door de belastingdienst vrijgestelde onderwijsinstelling dan wordt 21% BTW bovenop het tarief gerekend.

  Tarieven educatie worden geïndexeerd op 1 januari en per die datum doorberekend. 
  Wijziging in hoogte BTW wordt vanaf ingangsdatum doorberekend.

  Let op:
  Kinderkoren worden door de nederlandse wet als een hobby aangemerkt zijn dus BTW plichtig!
  Zangles aan minderjarigen is educatie is dus van BTW vrijgesteld.