• Vrouwen Vocaal Ensemble

  Vrouwen Vocaal Ensemble in Eindhoven zoekt uitbreiding in alle stemgroepen
 • Huidig project: Christmas Carols

  In november 2021 zijn we aan het repeteren voor Christmas Carols. 
  Het zijn voornamelijk de bekende en onbekende Engelse Carols, afgewisseld met een paar kerst-buitenbeentjes van ongekende componisten. 

  Het concert is op 19 december in het Rozenknopje Eindhoven.

 • Wie zijn wij?

  Vrouwen Vocaal Ensemble in Eindhoven zoekt uitbreiding in alle stemgroepen. Hoge sopraan, sopraan, mezzo en alt. het is een projectkoor waar leerlingen van Het VocaalAtelier en ook niet-leerlingen zingen samen. Het vrouwen vocaal ensemble is een ideale manier om mooie meerstemmige stukken zingen én aan je vocale en muzikale vaardigheden in een klein ensemble!

  Heb je koorervaring en zangles (gehad)? We willen graag uitbreiden naar 19 vrouwen. De toelating tot het ensemble bestaat uit het doen van een auditie waarin praktische muzikale vaardigheden en de stemkwaliteit worden getoetst. Een koorstuk om te zingen meenemen mag, maar hoeft niet!

  Het Vocaal Ensemble is een kleine groep enthousiaste vrouwen van alle leeftijden die allemaal graag meerstemmige stukken zingen. In het Vocaal Ensemble integreren we ensemble zang, vocale scholing en sluiten af met een huiskamerconcert. Het is opgebouwd uit 4 partijen: hoge sopranen, sopranen, mezzo-sopr/hoge alt en alten. 

  We werken aan bijna alles dat te maken heeft met zingen en ensemblezang, zoals:

  • Meerstemmig stukken instuderen
  • Ensemble technieken
  • Vocale en muzikale vaardigheden
  • Veel zingen in een goede sfeer
  • Werken aan leuke en gevarieerde meerstemmige muziek voor vrouwenkoor
  • Stukken fine-tunen voor presentatie/concert

  We repeteren elke twee weken op zaterdag middag in Eindhoven van 14:00 tot 17:00 uur.
  Er zijn 10 repetities per jaar.

  Het project is volledig coronaproof met strenge coronaregels. Zodra het weer mag starten we!

  Ben je geïnteresseerd?

 • Female project choir

  The Female project choir is an ideal way to sing beautiful polyphonic pieces and to improve your vocal and musical skills in a small ensemble!

  Do you have (had) choir experience and maybe singing lessons? We would like to expand to 19 women. Admission to the ensemble consists of an audition, in which practical musical skills and voice quality are tested. 

  The Vocal Ensemble is a small group of enthusiastic women of all ages who all enjoy singing polyphonic pieces and work on their voice and skills in this way. In the Vocal Ensemble we integrate ensemble singing, vocal training and conclude with a concert.
  The choir is split in: high sopranos, sopranos, mezzo-sopr / high alto and alto. And in every part we have auditions.

  We work on almost everything related to singing and ensemble singing, such as:

  • Rehearsing pieces in polyphony
  • Ensemble techniques
  • Vocal and musical skills
  • Lots of singing in a good atmosphere
  • Working on varied polyphonic music for women’s choir
  • Fine-tune pieces for presentation and concert

  We rehearse every two weeks on Saturday afternoon in Eindhoven from 14:00 to 17:00.
  There are about 10 rehearsals per year.

  It is completely coronaproof organized with ferm rules to prevent cross-contamination!

  Are you interested?