Vrouwen Vocaal Ensemble

Vrouwen Vocaal Ensemble

Vrouwen Vocaal Ensemble is een initiatief van Het VocaalAtelier. Het is een Eindhovens projectkoor waarin leerlingen van Het VocaalAtelier en ook niet-leerlingen samen zingen. Het is een ideale manier om mooie meerstemmige stukken te zingen én aan je vocale en muzikale vaardigheden te werken in een klein ensemble!

Bezetting

Het Vocaal Ensemble is een kleine groep enthousiaste vrouwen van alle leeftijden die allemaal graag meerstemmige stukken zingen. In het Vocaal Ensemble integreren we ensemble zang en vocale scholing. En we sluiten af met een huiskamerconcert. De muziek is opgebouwd uit vijf partijen: hoge sopranen, sopranen, mezzo-sopranen, hoge alten en alten.

Uitbreiding

Heb je koorervaring en zangles (gehad)? We willen graag uitbreiden naar 19 vrouwen. De toelating tot het ensemble bestaat uit het doen van een auditie waarin praktische muzikale vaardigheden en de stemkwaliteit worden getoetst. Een koorstuk meenemen om te zingen mag, maar dat hoeft niet!

Wat we doen

We werken aan bijna alles dat te maken heeft met zingen en ensemblezang, zoals:
meerstemmig stukken instuderen
ensemble technieken;
vocale en muzikale vaardigheden;
veel zingen in een goede sfeer;
werken aan leuke en gevarieerde meerstemmige muziek voor vrouwenkoor;
stukken fine-tunen voor presentatie/concert

Agenda

We repeteren elke twee weken op zaterdagmiddagen in Eindhoven van 14:00 tot 17:00 uur.
Er zijn tien repetities per jaar.

Oproep

Het ensemble zoekt uitbreiding in alle stemgroepen: hoge sopraan, sopraan, mezzo en alt. Meld je aan!

The female project choir is an ideal way to sing beautiful polyphonic pieces and to improve your vocal and musical skills in a small ensemble!

Do you have (had) choir experience and maybe singing lessons? We would like to expand to 19 women. Admission to the ensemble consists of an audition, in which practical musical skills and voice quality are tested.

The Vocal Ensemble is a small group of enthusiastic women of all ages who all enjoy singing polyphonic pieces and work on their voice and skills in this way. In the Vocal Ensemble we integrate ensemble singing, vocal training and conclude with a concert.
The choir is split in: high sopranos, sopranos, mezzo-soprano, high alto and alto. And in every part we have auditions.

We work on almost everything related to singing and ensemble singing, such as:
Rehearsing pieces in polyphony
Ensemble techniques
Vocal and musical skills
Lots of singing in a good atmosphere
Working on varied polyphonic music for women’s choir
Fine-tune pieces for presentation and concert

We rehearse every two weeks on Saturday afternoon in Eindhoven from 14:00 to 17:00.
There are about 10 rehearsals per year.

It is completely coronaproof organized with ferm rules to prevent cross-contamination!

Are you interested?