Zangtherapie bij Longcovid

Zangtherapie helpt!

Uit onderzoek van longartsen blijkt dat bij mensen met langdurige longklachten na een corona besmetting zangtherapie bij longcovid als ademtherapie helpt.

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar adem- en zangtherapie bij mensen met obstructieve longziekten zoals COPD en astma. Covid patienten vertonen na herstel vaak hetzelfde beeld. De bevindingen tot nu toe laten zien dat ademtherapie zin heeft.

Adem technieken leren kan bij fysiotherapie, logopedist en soms ook bij cesartherapie. Maar als je graag zingt, combineer het dan met zangles. Uit datzelfde onderzoek blijkt namelijk dat het volgen van zangtherapie bij longcovid bij een zangdocent heel goed werkt.

Waarom helpt zangtherapie bij longcovid

zangtherapie bij longcovid

Bij mensen met obstructieve longziekten is er sprake van adem deregulatie, zoals men dat noemt. Inademen gaat goed, maar de uitademing is verstoord. De adem zit hoog, de lage ademspieren zoals middenrif en buispieren worden onvoldoende gebruikt. Vaak stellen de artsen wel een normale longfunctie vast, maar er zijn blijvende klachten zoals vermoeidheid, adem tekort, verminderd inspanningsvermogen en een hoge, hyperventilatieachtige ademhaling.

Wat doet zangtherapie bij longcovid?

Zingen doe je altijd op de uitademing. Zangdocenten leren de zangleerlingen een lage inademing gebruiken en de uitademing verlengen. Dat is nodig om een melodie te zingen, een melodie is altijd op een lange, verlengde uitademing. Daar hebben we heel veel leuke goede en praktische oefeningen voor.
Bij zangtherapie ga je die uitademing dus verlengen en meer de buik- en lage ademspieren gebruiken. Daardoor train je de middenrifspieren en ademhalingsspieren veel meer. Zo leer je om weer op het juiste niveau te gaan ademhalen.

In de lessen van het VocaalAtelier doen we dat onder andere door te bubbelen (Lax Vox), door ademoefeningen en het zingen van leuke liederen, liedjes en canons.
Heb je nog nooit gezongen? dat is ook helemaal niet nodig. Want de zangtherapie is voornamelijk gericht op een gezond ademgebruik en het terug winnen van energie en inspanning. Het is gericht op herstel van functies op een leuke manier, en niet op een concert.
Ademtherapie kan je ook bij de fysiotherapie doen, maar dit is veel leuker!

Meer weten over adem en ademtherapie?

Wil je meer weten over het VocaalAtelier? lees mijn blog eens over de verschillende onderwerpen over adem, Lax Vox en heesheid of neem contact op.

Lees het artikel in de Gelderlander over zangtherapie bij obstructieve longklachten:

NIJMEGEN – Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen start als eerste ziekenhuis een online-programma ‘Zing je sterk’ voor coronapatiënten. Gedachte erachter: ademhalingstherapie in de vorm van zingen kan mensen helpen bij het herstel.
(8 juni 2021)

Lees het nieuws van RTL over zangles bij blijvende covid klachten:

Ex-coronapatiënten kunnen voor blijvende klachten al terecht bij de fysiotherapeut of de logopedist, maar mogelijk kan ook een zangcoach wonderen doen. Zangoefeningen lijken te helpen tegen blijvende coronaklachten zoals kortademigheid, vermoeidheid en hoestklachten.
(27 febr. 2021)